Joga – więcej niż ćwiczenia!
Adobestock

Joga – więcej niż ćwiczenia!

Czy świadomość własnego ciała ułatwia codzienne życie?
Urszula Wilczkowska
29.04.2011

Pięć stref

Filozofia jogi widzi w człowieku pięć stref. Pierwszą jest ciało materialne – człowiek, drugą strefa eteryczna – energia życia, trzecią stanowi umysł – emocje, myśli, czwartą strefą są czynności intelektualne (wiedza), a piątą tworzy doskonała, perfekcyjna błogość. Metody oddychania i medytacja są częścią jogi i prowadzą do podnoszenia energii, poprawy samopoczucia, równowagi, koordynacji ruchowej, koncentracji oraz osiągania wewnętrznego spokoju – odpowiedzialnego za szczęście.

Choroba jest czynnikiem zachwiana równowagi w trzech pierwszych strefach. Energia zdrowego człowieka przepływa swobodnie przez wszystkie strefy.

Joga pomaga w profilaktyce chorób somatycznych (zakaźnych i urazów). Poprawia ogólny stan zdrowia i sprawia, że człowiek staje się bardziej świadomy swojego ciała – a zatem mniej narażony na wypadki. Joga polepsza stan zdrowia cierpiących na astmę, zapalenie stawów, choroby serca i choroby zwyrodnieniowe. Pozycje jogi całkowicie wykorzystują ruchy kręgosłupa i stawów. Dzięki czemu poprawia się ich ruchliwość, zmniejsza zesztywnienie oraz ból.

W chorobach psychosomatycznych dolegliwości sprawiają, że zaburzenia osobowości zamykają przepływ energii do sfer wewnętrznych. Powstaje niepokój, niezadowolenie, rozdrażnienie i stany depresyjne.

Świadomość ciała

Joga to kontrola i świadomość. Świadomość ciała i umysłu oraz kontrola nad nim. Wszelkie ćwiczenia pozwalają w większym stopniu poznać własne granice i przekraczanie ich. Z początku proste ćwiczenia powoli rozciągają ciało. Z każdym kolejnym wiemy, do czego jesteśmy zdolni. Satysfakcja z wykonania czegoś, co na samym początku wydawało się niemożliwe przynosi radość nie tylko na polu sprawności fizycznej. Człowiek nabiera pewności siebie, wiary we własne możliwości. Jest szczęśliwszy, a to daje mu siłę do radzenia sobie z problemami dnia codziennego. Osobie, która pozna swoje możliwości, przezwycięży słabości, łatwiej schudnąć, rzucić palenie, pozbyć się niepokoju i stresu.

Świadome oddychanie odgrywa tutaj ważną rolę. Każdy ruch musi być zgrany z wydychanym bądź wdychanym powietrzem. Dzięki temu zapomina się o problemach, a cała uwaga spoczywa na koncentracji wykonywanego ćwiczenia.

Kontrola emocji

Negatywne emocje potrafią przejąć kontrolę nad naszym ciałem. Gniew, złość, nienawiść, niespełnione ambicje i poczucie niższości niszczą nie tylko naszą psychikę i wpływają na zdrowie, ale są destrukcyjne również dla osób z otoczenia.

Joga Nidra to technika świadomego przywoływania pozytywnych emocji przy rozpraszaniu negatywnych. Na co dzień można skoncentrować się na najsilniejszej, złej emocji, jaka nam towarzyszy, i walczyć z nią. Przed położeniem się spać spisujemy na kartce to zdarzenie, gdzie nie udało nam się zapanować np. nad złością. W kolejnym dniu próbujemy mocniej pokonać swoją słabość. Z początku może nam się nie udawać, możemy ponosić klęskę, lecz z czasem zapanujemy nad nią.

Ta technika jest pomocna przy rozładowaniu destrukcyjnych emocji, zastąpieniem ich uczuciami szczęścia, radości i miłości. Przywraca równowagę, która jest niezbędna, aby człowiek mógł poradzić sobie w najtrudniejszych sytuacjach życia. 

 

Kochasz czytać?
Czekamy na Ciebie!

Dołącz do grupy na FB
 

Uroda Życia - czytaj dla przyjemności

Czekamy na Ciebie na FB
 

Ludzie, psychologia,
pasja - inspirujemy!

Obserwuj nas na IG
Adobestock

Czym jest krija joga?

Krija joga to jedna z metod oczyszczania energetycznego
Urszula Wilczkowska
02.09.2011

Czy krija joga oznacza ćwiczenia fizyczne? Technika ta w praktyce bardzo przypomina rebirthing . Celem jej jest również oczyszczenie energetyczne i udrożnienie, by energia mogła swobodnie przepływać meridianami. Sama nazwa wskazywałaby, iż ma ona coś wspólnego z ćwiczeniami fizycznymi, polegającymi na rozciąganiu poszczególnych części ciała, czyli asanami. W praktyce jest to jedna z technik oddechowych , a nazwa faktycznie może być tu myląca. Z daleka od... zwierząt Do przeprowadzania krii jogi przyjmuje się nieco więcej dodatkowych wskazówek, umożliwiających najpełniejsze wykorzystanie dobroczynnych jej skutków. Podczas stosowania tego rodzaju oddechu zaleca się otworzyć okno, aby mieć dostęp do świeżego powietrza . Następnie należy zweryfikować, czy w pobliżu nie znajdują się żadne przedmioty pochodzenia zwierzęcego, np. wełniany dywan, skórzany pasek, futrzany koc. Nie powinno się przeprowadzać sesji w pokoju, w którym przebywają zwierzęta . Chodzi o to, aby uzyskana energia nie ulegała rozproszeniu. Zgodnie z założeniami tej techniki, energia, którą osoba praktykująca oddychanie otrzyma, zostanie wchłonięta przez energię zwierzęcą. Nie jedz, ćwicz Kolejnym wymogiem jest, aby nie praktykować z pełnym żołądkiem. Przed rozpoczęciem krii jogi zaleca się wykonanie ćwiczeń fizycznych, zwłaszcza pozycji jogi, czyli asan . Kolejnym etapem jest rozpoczęcie oddychania nosem, od ćwiczeń zwanych pranajama. Pranajama - czyli co? Pranajama to ćwiczenia oddechowe, szczegółowo opisane niemalże w każdym podręczniku jogi. Pranajama w tłumaczeniu znaczy powstrzymanie oddechu. W praktyce polegają one na serii oddechów, czyli wdechów i wydechów, które oddzielane są wstrzymaniem powietrza. Wykonując pranajamy, należy skoncentrować się na liczeniu...

Czytaj dalej
Kundalini Joga
Adobe Stock

Kundalini Joga to świadome życie w zgodzie ze sobą i światem

Kundalini Joga otwarta dla ludzi Zachodu ponad 40 lat temu przez Yogiego Bhajana (w Polsce od 2006 r.) to nie tylko system ćwiczeń i medytacji, ale przede wszystkim forma świadomego stylu życia oparta na starożytnej wiedzy o człowieku.
Agnieszka Mosak
22.06.2020

Kundalini Joga w formie systemu, który skodyfikował Yogi Bhajan, została otwarta dla Zachodu w 1968 r. Do tego czasu była nauką sekretną, przekazywaną wąskiemu gronu uczniów jedynie w bezpośrednim nauczaniu i relacji uczeń – mistrz. Miało to swoje uzasadnienie w poprzednich epokach, ponieważ siła oddziaływania energii Kundalini wymagała nieprzypadkowego wyboru i precyzyjnego przygotowania ucznia również pod względem etycznym. Uczniami najczęściej byli potomkowie wysoko postawionych rodów, także królewskich, stąd Kundalini Jogę określano jako jogę królewską ze względu na jej elitarny charakter i oddziaływanie, które Yogi Bhajan określa jako „królewskie zarządzanie jogicznymi wartościami i cechami. Jest to pełne rozwinięcie Tożsamości i Istnienia, kiedy wyrażamy się jak święci i kroczymy jak królowie. Działa wtedy twoja obecność”. Linia Radż Jogi prowadzi od Krishny przez króla Dżanakę do guru Rama Dasa siedzącego na tronie Radż Jogi w domu guru Nanaka. Sam Yogi Bhajan otrzymał ten przekaz od swoich mistrzów: Santa Hazarego Singha i Maharaja Baba Virsa Singha oraz bezpośrednio od guru Rama Dasa. W Kundalini Jodze spotykają się właściwie trzy aspekty: Bhakti Joga, Shakti Joga i Raj Joga. Energia Kundalini wymaga wysokiej etyki, poczucia wartości i samodyscypliny również dzisiaj, ale szczęśliwie wraz z upływem czasu wzrosła globalna świadomość i zmieniła się ogólna energetyka ludzkości. Co to jest Kundalini?  Kundalini jest potencjalną, czyli uśpioną, częścią siły życiowej człowieka, zmagazynowaną u podstawy kręgosłupa. Można przeżyć życie i nigdy nie użyć tej ekstrarezerwy. Czasem jej uruchomienie następuje spontanicznie, czasem trzeba wieloletniego treningu. Kundalini jest luksusowym naddatkiem energii, dzięki której człowiek może wykorzystać...

Czytaj dalej
joga
pexel.com

Joga dla zaawansowanych. Poznaj oryginalne wskazówki mędrców 

Mędrzec Patanjali w jogasutrach przekazuje wskazówki, jak powinna wyglądać praktyka jogi. Oto kilka sutr niezwykle istotnych dla zaawansowanych joginów.
Joanna Jedynak
23.12.2020

Technika, technologia i rezultat. Asana, pozycja ciała w jodze, jest techniką, procesy zachodzące w nas w czasie wykonywanej asany są technologią, a stan umysłu – rezultatem dobrze wykonanej praktyki. Technika jest niezwykle ważna, dlatego że stymuluje właściwe lub niewłaściwe procesy technologiczne, od których przecież zależy efekt. Weźmy zaawansowany technicznie komputer (technika), oprogramowanie (technologia) i posiadającego wiedzę i talent użytkownika, np. architekta. Rezultatem jego działania będzie nowa jakość. Nietrudno wyobrazić sobie efekty pracy osoby potrafiącej jedynie włączyć komputer, a nieznającej możliwości programu. Joga to fascynująca podróż. Otwieraj się na nowe doświadczenia. Każdy dzień, każda chwila daje szansę na przeżycie czegoś wyjątkowego. Czytaj także:  Joga – więcej niż ćwiczenia! Praktyka jogi - bądź tu i teraz  Samadhi Pada, sutra 1: „atha yoganusasana”, oto teraz przedstawia się naukę jogi, teraz też dyscyplina jogi. Rozwijając tę myśl, należy dodać, że wiedza o jodze przekazywana jest teraz, to „teraz” jest niezwykle istotne. Chodzi o zrozumienie znaczenia tego słowa, a także dyscypliny. „Teraz” oznacza: „jestem gotowy przyjąć naukę w takim stanie, w jakim jestem teraz”, a także chodzi o to, iż przekaz wiedzy następuje w czasie teraźniejszym. Bądź tu i teraz. Z punktu widzenia jogi przeszłość i przyszłość nie mają znaczenia. Dyscyplina to nic innego, jak umiejętność bycia uczniem (z łac. discipulus – uczeń), tym, który jest gotowy do przyjęcia i zastosowania wiedzy. Spełnienie w jodze  Sutra 2 z Samadhi Pada to „yogah cittavritti nirodhah” i oznacza kres jogi, ostateczne spełnienie, osiągnięcie stanu zjednoczenia, integracji na skutek zatrzymania poruszeń w świadomości. Jak to...

Czytaj dalej
style jogi
Adobe Stock

Hatha-joga: najpopularniejsze style – dobierz do swojego temperamentu i oczekiwań

Joga, którą praktykujemy w Polsce czy nawet w całym świecie zachodnim, to głównie różne formy ćwiczenia hatha-jogi. Zazwyczaj polega ona na praktyce asan, w której istotny jest oddech i końcowa relaksacja. Sprawdź, który styl najbardziej pasuje do twojego temperamentu i oczekiwań.
Piotr Künstler
11.11.2020

System hatha-jogi obejmuje ośmioczłonową ścieżkę jogi. Początkowe stopnie mają za zadanie oczyszczenie i przygotowanie adepta do dalszej praktyki. W tym celu joga proponuje kodeks jogina zawierający zalecenia zachowania w stosunku do innych ludzi, np. niekrzywdzenie (ahimasa) czy mówienie prawdy (satya), oraz w stosunku do samego siebie: czystość (satya), zadowolenie (santosa). Następnie proponuje techniki oczyszczania ciała fizycznego i energetycznego. Są to pozycje jogi (asana) i kontrola oddechu (pranayama). Choć to tylko część z nich, osoba, która wybierze się na zajęcia do jednej ze szkół jogi, spotka się przede wszystkim z nimi. Jeśli zaś odwiedzi kilka miejsc, może zauważyć znaczne różnice w sposobie praktyki. W jednych szkołach w pozycjach pozostaje się długo, dbając o precyzję ustawienia ciała, w innych zatrzymuje się tylko na krótko, większą uwagę zwracając na oddech. Są takie, w których sekwencje pozycji są zróżnicowane, i takie, w których ćwiczy się jeden, dwa, trzy powtarzalne układy. Tradycja nauczania jogi Źródłem tego zróżnicowania jest sposób przekazu kultywowanego niemal do tej pory. Podstawą nauczania jogi jest przekaz doświadczenia w relacji mistrz–uczeń. Mistrzowie czerpią ze spuścizny, wzbogacając i modyfikując ją o własne doświadczenia. Niejednokrotnie też dobierają techniki do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów, w każdym przypadku kładąc nacisk na inne jej aspekty. W ten sposób każdy mistrz jogi tworzy swój własny, unikalny styl jogi. Style hatha-jogi Różnorodność stylów hatha-jogi, jaką spotykamy współcześnie, jest związana z przekazem nauczycieli, których nauki zyskały dużą popularność i rozprzestrzeniły się na cały świat. Oto kilka najpopularniejszych: Joga Iyengara  jest...

Czytaj dalej