Jakie funkcje pełni komunikacja niewerbalna?
Shutterstock

Jakie funkcje pełni komunikacja niewerbalna?

Komunikacja werbalna i niewerbalna nie zawsze wyrażają to samo
Joanna Budrewicz
21.12.2010

Komunikacja niewerbalna polega na przekazywaniu informacji przy pomocy środków niejęzykowych, a przekaz ten spełnia kilka funkcji.

Katarzyna Miller: „Romantyczna miłość jest tylko na chwilę, jeśli w nią wierzycie, przegracie”

Powtarzanie

Zachowanie niewerbalne może powtarzać i potęgować wypowiedź werbalną. Jest szczególnie przydatne, gdy przekazywane informacje mają wymiar wizualny (wielkość, kształt, kierunek) - „Proszę iść w tamtym kierunku”, któremu towarzyszy wskazanie ręką.

Zastępowanie

Treści werbalne mogą być w niektórych przypadkach zastępowane przez informacje przekazywane niewerbalnie. Im bliższa relacja, tym łatwiejsze wychwytywanie tego typu sygnałów. Dotyczy to na przykład wyrazu twarzy przyjaciela.

W pewnych kulturach obowiązują odgórnie ustalone symboliczne gesty, które zastępują słowa. Należy jednak pamiętać, że nie są one w pełni uniwersalne, np. poruszanie głową raz w jedną, a raz w drugą stronę może oznaczać przeczenie.

Uzupełnianie i podkreślanie

Ilustratory uzupełniają i podkreślają wypowiadaną treść. Znaczenie takich gestów, jak strzelanie palcami, uderzanie o siebie pięściami może być różne w zależności od przekazu. Są zwykle nieplanowane, jak ziewnięcie i podobnie jak symboliczne gesty mogą wykazywać różnice międzykulturowe.

Regulowanie

W procesie porozumiewania się zachowania niewerbalne służyć mogą do regulowania i kontroli zachowań werbalnych. Przykładem tego typu komunikatów mogą być sygnały „zmiany kolejki” w konwersacji, które sugerują, że mówiący skończył już swoją wypowiedź i gotów jest teraz do słuchania. Do sygnałów takich zaliczane są przeciąganie lub akcentowanie ostatniej sylaby i zmiana intonacji głosu na końcu wypowiedzi. Funkcję regulatora może także pełnić kontakt wzrokowy.

Zaprzeczanie

Zdarza się, że zachowania niewerbalne stoją w sprzeczności z wypowiadaną treścią. Zamiast powiedzieć rozmówcy, że nudzi nas to, co właśnie opowiada, wymownie rozglądamy się wokół i ziewamy od czasu do czasu uprzejmie potakując. Pozwala to na uniknięcie niezręczności. Brutalna szczerość wobec nudnego wywodu rozmówcy zastąpiona zostaje niewerbalnymi wyrazami braku zainteresowania.

Fałszowanie

Wiele badań zostało poświęconych niewerbalnym wskaźnikom kłamstwa. Nie zostały jednak wykryte sygnały niepodważalnie świadczące o oszustwie. Stwierdzono, że osoby kłamiące popełniają więcej błędów językowych, mówią z wahaniem, częściej mrugają powiekami i intensywniej poruszają rękami. 

 

Kochasz czytać?
Czekamy na Ciebie!

Dołącz do grupy na FB
 

Uroda Życia - czytaj dla przyjemności

Czekamy na Ciebie na FB
 

Ludzie, psychologia,
pasja - inspirujemy!

Obserwuj nas na IG
sposoby na złość

Jak sobie radzić z emocjami? Poznaj 8 sposobów na poradzenie sobie ze złością!

Podpowiadamy, jak walczyć z negatywnymi emocjami!
01.11.2018

Emocje towarzyszą nam każdego dnia. Dobre – budujące i wspierające, trudne – budzące strach niepokój, niepewność. Wszystkie są cenne i wszystkie są nośnikiem ważnych informacji o nas samych. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami, jak przepracowywać przykre sytuacje, by stać się dojrzalszą i bardziej odporną na zranienia? Oto 8 sprawdzonych sposobów, które pokażą Ci, jak radzić sobie ze złością, rozczarowaniem i smutkiem. Czym są negatywne emocje? Na co dzień często towarzyszą Ci negatywne emocje? Szybko wpadasz w złość, wściekłość, nieustannie czujesz smutek, zazdrość? To normalne! Każdego dnia docierają do nas różnorodne bodźce z zewnątrz – ciężki dzień, ostra wymiana zdań z małżonkiem, niezadowolenie zmęczonego dziecka, stres w pracy. To tylko niektóre czynniki powodujące napływ negatywnych emocji. Co jednak ciekawe, współczesna psychologia coraz częściej mówi o tym, że emocji nie należy dzielić na pozytywne i negatywne i proponuje inną terminologię – zastępując negatywne emocje trudnymi emocjami. Czemu ma to służyć? Takie podejście pozwala dostrzec, że wszystkie emocje są dobre, bo wszystkie niosą cenną informację o nas samych. Smutek pozwala wyhamować w pędzie codzienności i zastanowić się nad tym, co jest dla nas szczególnie ważne. Strach ostrzega przed zagrożeniem, złość pomaga dbać o swoje granice i potrzeby. Jak reagujemy na negatywne emocje? Płacz, krzyk, awantura, ucieczka – różne reakcje towarzyszą trudnym emocjom. Wiele zależy nie tylko od sytuacji i otaczających nas czynników (np. tła i wydarzeń poprzedzających samą stresową sytuację), ale też od indywidualnych uwarunkowań np. wewnętrznej wrażliwości, czy wcześniejszych doświadczeń. Reakcje towarzyszące nam w obliczu negatywnych emocji można jednak podzielić na trzy podstawowe. Oto one: Wybuch Nie raz pewnie zdarzyło Ci się rzucić talerzem,...

Czytaj dalej