Co to jest depresja i czym różni się od chandry?
Adobestock

Co to jest depresja i czym różni się od chandry?

Liczba chorych na depresję z roku na rok się powiększa
Joanna Budrewicz
22.07.2010
Katarzyna Miller: „Romantyczna miłość jest tylko na chwilę, jeśli w nią wierzycie, przegracie”

Co to jest depresja?

Depresja jest chorobą psychiczną, a osoba na nią cierpiąca postrzega rzeczywistość w czarnych barwach. Nie istnieje wyraźna granica między chandrą a depresją, jednak wyróżnione zostały kryteria, które pozwalają na jej trafną identyfikację.

Czy depresja jest chorobą?

Termin "depresja" funkcjonuje w znaczeniu potocznym jako określenie złego samopoczucia, przygnębienia, bez względu na przyczyny, jakie stan taki wywołały. W psychiatrii depresja oznacza szczególnego rodzaju zaburzenia nastroju oraz emocji. Ten szczególny charakter związany jest z uznaniem nasilenia objawów za chorobowe i koniecznością pomocy lekarskiej.

Sposób przeżywania smutku oraz sytuacje go wyzwalające są różne, tak jak różne bywają reakcje ludzi. Współczesna nauka nie jest jednak zupełnie bezsilna i ustalono kryteria pozwalające na trafną diagnozę.

O depresji można mówić gdy smutkowi towarzyszą takie objawy:

 • brak energii, apatia,
 • napięcie, drażliwość,
 • poczucie obniżonej sprawności pamięci i intelektu, trudności z koncentracją,
 • niechęć do wykonywania czynności, które dotąd sprawiały radość,
 • problemy ze snem, trudności w zasypianiu, częste wybudzanie się w nocy, wczesne budzenie się lub przeciwnie – nadmierna senność,
 • niechęć i unikanie kontaktów z ludźmi,
 • poczucie małej wartości,
 • poczucie winy i beznadziejności,
 • zmniejszenie apetytu i związany z nim spadek masy ciała lub przeciwnie – wzmożony apetyt i przyrost masy ciała,
 • dolegliwości fizyczne, takie jak zmęczenie, bóle (np. głowy, brzucha, kręgosłupa), uczucie ucisku w klatce piersiowej, zaparcia,
 • spadek zainteresowań współżyciem seksualnym.

Zobacz także: Depresja maskowana może trwać latami i skazywać nas na niewidoczne cierpienie

Co odróżnia depresję od chandry?

Przede wszystkim długość utrzymywania się dolegliwości. W przypadku chandry jest to zwykle kilka lub kilkanaście godzin. Z depresją mamy do czynienia, gdy objawy utrzymują się powyżej dwóch tygodni, a ich nasilenie jest znaczne. U osób chorych na depresję dezorganizacji ulega życie rodzinne i zawodowe.

Na czym polega diagnoza depresji?

Pierwsza wizyta lekarska poświęcona jest zwykle zgromadzeniu koniecznych do postawienia diagnozy informacji takich jak objawy, które wywołują niepokój czy historia chorób w rodzinie. W Polsce obowiązującym systemem klasyfikacyjnym jest ICD-10 (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych) i według jej kryteriów oceniane jest nasilenie choroby (łagodne, umiarkowane, ciężkie). Pomocniczo stosuje się także badania psychologiczne, polegające głównie na wypełnianiu zadań testowych.

Leczenie depresji

W niektórych przypadkach konieczne jest leczenie w warunkach szpitalnych, należy jednak pamiętać, że jest ono ostatecznością. Zwykle w leczeniu depresji wystarcza przyjmowanie leków, dające najlepsze efekty terapeutyczne i poprawę stanu, gdy połączone jest z psychoterapią. Istnieją także alternatywne formy leczenia depresji w postaci terapii elektrowstrząsami, leczenia światłem czy metodą wymuszonej bezsenności. 

 

Kochasz czytać?
Czekamy na Ciebie!

Dołącz do grupy na FB
 

Uroda Życia - czytaj dla przyjemności

Czekamy na Ciebie na FB
 

Ludzie, psychologia,
pasja - inspirujemy!

Obserwuj nas na IG