Zgłoś swój
produkt
w konkursie

10 jurorów pod przewodnictwem
redaktor naczelnej
Sylwii Niemczyk - Opońskiej
wybierze

20
najlepszych
kosmetyków
2019 roku!

Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia 2019 roku. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres:
najlepszedlaurody.2019@edipresse.pl