Zgłoś swój
produkt
w konkursie

10 jurorów pod przewodnictwem
redaktor naczelnej
Anny Maruszeczko
wybierze

20
najlepszych
kosmetyków
2018 roku!

Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia 2018 roku. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres:
najlepszedlaurody.2018@edipresse.pl